Chuyên mục: DỊCH VỤ

  • Đăng ký kích hoạt bảo hành

    1. Thời gian bảo hành sản phẩm: (Chi tiết linh kiện và thời gian bảo hành quy định tại mục 2. Thời gian bảo hành linh kiện) 1.1 Quy định về thời gian: Thời mua hàng: được xác nhận dựa vào hóa đơn mua hàng hợp lệ hoặc phiếu bảo hành hợp lệ được ghi đầy đủ […]
    Xem thêm
0905583650
0905583650